Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πειραιά

Όνομα
Επώνυμο
Πατρώνυμο
Ημερομηνία Γέννησης (πχ. 21 Ιανουαρίου 1946)
Οδός-αριθμός
ΤΚ Πόλη
Τηλέφωνο επικοινωνίας(σπιτιού)
Τηλέφωνο επικοινωνίας(κινητό)
Τηλέφωνο άλλου προσώπου
Εργασιακή κατάσταση
Αν εργάζεστε σε ποιά εταιρεία εργάζεσται; (Δώστε όνομα επιχείρησης, τηλ επικοινωνίας, διεύθυνση)
Αν είστε άνεργος πόσο καιρό είστε;
Οικογενειακή κατάσταση
Αν έχετε παιδιά επιλέξτε τον αριθμό των παιδιών σας
Τι γραμματικές γνώσεις έχετε;
Πώς μάθατε για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πειραιά;
Θα θέλατε να σημειώσετε κάτι άλλο για εσάς ή κάποια παρατήρηση;

Put a website form like this on your site.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής για το σχολείο μας τώρα και διαδικτυακά!
Μην ξεχάσετε όμως να επισκεφθείτε μετά την συμπλήρωσή της και οι ίδιοι το σχολείο μας για να μας φέρετε τα απαραίτητα δικαιλογητικά!


Δικαιολογητικά:
1.
Απολυτήριο Δημοτικού. Αν πρόκειται για απολυτήριο που δεν είναι στα ελληνικά τότε πρέπει να προσκομιστεί και πιστοποιημένη μετάφραση

2. Για Έλληνες πιστοποιητικό γέννησης