Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Τα Σ.Δ.Ε. στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 2525/97 στο πλαίσιο που έχουν προδιαγράψει οι διακηρυγμένες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πειραιά λειτουργεί από το 2004 και είναι δημόσιο γυμνάσιο ενηλίκων.

 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι καινοτόμα Σχολεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 εκπαιδευτικά έτη. Μετά την επιτυχή αποφοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου και πρέπει να τονιστεί πως οι υπηρεσίες εκπαίδευσης στα Σ.Δ.Ε. προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες.

 

Δεκτοί γίνονται εκπαιδευόμενοι ηλικίας άνω τον 18 ετών με απολυτήριο  δημοτικού που δεν έχουν τελειώσει το γυμνάσιο.

Το σχολείο λειτουργεί με απογευματινό ωράριο 16.30 - 20.40 από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου. Τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το γραφείο του σχολείο λειτουργεί μία ημέρα την εβδομάδα 9.00 - 13.00 η οποία γίνεται γνωστή μετά τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.

Εγγραφές γίνονται στα γραφεία του σχολείου τις μέρες και ώρες λειτουργίας του όλη την διάρκεια του έτους.

 

 

Που θα μας βρείτε:

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πειραιά

Τηλέφωνο:   210 49 35 600
Fax:             210 49 29 933

 

E-mail: mail@sde-peiraia.att.sch.gr