Εδώ εμφανίζονται εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιούνται από τους μαθητές του σχολείου μας υπό την επίβλεψη των Εκπαιδευτών τους.

Μία εργασία-δρώμενο με αφορμή το γνωστό έθιμο της Μακεδονίας, με λαογραφική έρευνα, δημιουργία στολών και «περιοδεία» στις γειτονιές του Πειραιά

Οι χώροι εργασίας είναι δικτυακοί τόποι οι οποίοι διατηρούν κάποιο περιεχόμενο όπως αρχεία και ιστοσελίδεςΔίνεται λοιπόν η δυνατότητα σε κάθε χώρο να διαμορφωθεί μία κοινότητα η οποία μας δίνει την ευκαιρία να διαθέσουμε εκπαιδευτικό υλικό και να επικοινωνήσουμε ακόμα και σε εκτός σχολείου ώρες!  
 

Κουδουνοφόροι Τράγοι

Χώροι εργασίας wiki

Εργασίες

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πειραιά

Το καινούργιο και εκσυγχρονισμένο πλανητάριο υποδέχθηκε τους μαθητές του σχολείου μας, με σκόπο να μάθουν και να διασκεδάσουν.

Επίσκεψη στο Ευγενίδειο Πλανητάριο στις 16 Μαρτίου