Επίσκεψη στο ΚΠΕ Δραπετσώνας 6-12-2018

Στις 6 - 12 - 2018 το σχολείο μας παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: Αλιεία-Τουρισμός" στο ΚΠΕ Δραπετσώνας. Το θέμα ήταν μια οικολογική και ισορροπημένη διαχείριση όσον αφορά στην αλιεία και τον τουρισμό ώστε να εξασφαλιστεί αειφόρος εκμετάλλευση πόρων.