Για να δείτε τους εκπαιδευτικούς του Σχολέιου μας πατήστε στην επιλογή

- Το προσωπικό μας, στο αριστερό μενού επιλογών

Τα Σ.Δ.Ε. στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 2525/97 στο πλαίσιο που έχουν προδιαγράψει οι διακηρυγμένες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πειραιά λειτουργεί από το 2004 και είναι δημόσιο γυμνάσιο ενηλίκων.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι καινοτόμα Σχολεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 εκπαιδευτικά έτη. Μετά την επιτυχή αποφοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου και πρέπει να τονιστεί πως οι υπηρεσίες εκπαίδευσης στα Σ.Δ.Ε. προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες.

Δεκτοί γίνονται εκπαιδευόμενοι ηλικίας άνω τον 18 ετών με απολυτήριο  δημοτικού που δεν έχουν τελειώσει το γυμνάσιο.

Το σχολείο λειτουργεί με απογευματινό ωράριο 17.00 - 21.00 από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου. 

Εγγραφές γίνονται στα γραφεία του σχολείου τις μέρες και ώρες λειτουργίας του όλη την διάρκεια του έτους.

Οι εκπαιδευτικοί στα ΣΔΕ βοηθούν τους ενήλικους εκπαιδευόμενους να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν»,συνεργάζονται με συναδέλφους τους όχι μόνο εντός της ίδιας σχολικής μονάδας αλλά συχνά και με συναδέλφους των ευρωπαϊκών σχολείων και γνωρίζουν απαραίτητα τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (επεξεργασία κειμένου, χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. Τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα ΣΔΕ είναι τα ακόλουθα:

▪Ελληνική Γλώσσα   ▪Μαθηματικά ▪Αγγλική Γλώσσα▪Κοινωνική Εκπαίδευση           ▪Πληροφορική      ▪Φυσικές Επιστήμες ▪Περιβαλλοντική Εκπαίδευση   ▪Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή 

Βασικό γνώρισμα των εκπαιδευτικών του ΣΔΕ Πειραιά είναι η συνεχής κατάρτιση και ενημέρωσή τους πάνω στις καινούργιες επιστημονικές και παιδαγωγικές μεθόδους που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων